Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Netwerk & kennis

Geplaatst: 15 juni 2015

Netwerk & kennis

Geplaatst: 15 juni 2015

Innovatie en vernieuwing in de keten is het meest succesvol en kansrijk als samen wordt opgetrokken. BiSC faciliteert de uitwisseling van expertise tussen bibliotheken onderling, de provincie en andere relevante partijen. Maar ook verbindt BiSC over de provinciegrenzen en met het landelijk niveau.
Op strategisch niveau stemmen de directeuren af over het kompas voor de bibliotheken van de komende jaren. In de themagerichte bijeenkomsten is er ruimte voor ontwikkeling en gezamenlijke uitvoering.
De volgende overlegmomenten faciliteert BiSC jaarlijks:

  • Provinciaal directie overleg
  • Themagerichte bijeenkomsten, gericht op gezamenlijke innovatie
  • Marketingoverleg
  • Superusersoverleg

Suggesties voor netwerkondersteuning en kennisuitwisseling? Neem contact op met Jorieke van ’t Klooster, communicatieadviseur.