In juli is een haalbaarheidsonderzoek gestart naar de mogelijkheden die er zijn om de klassieke taken van de bibliotheek te organiseren door het aanbieden van landelijke shared services. De Koninklijke Bibliotheek is opdrachtgever, M&I Partners voert het onderzoek uit. BiSC is vertegenwoordigd in de stuurgroep en de projectgroep, die zijn ingericht voor dit haalbaarheidsonderzoek.

De aanleiding voor het onderzoek is de behoefte die in de sector leeft om innovatie te versnellen, de keten te verbeteren, en efficiencyvoordelen te behalen. In december 2015 gaf het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap aan de KB in overweging te onderzoeken in hoeverre de doelmatigheid kan worden vergroot door toe te werken naar één collectief systeem van shared services.

Scenario’s
In het onderzoek komen uiteenlopende onderwerpen aan de orde, zoals de vraag wat de omvang en reikwijdte van een landelijk bibliotheeksysteem zouden kunnen zijn en welke scenario’s er denkbaar zijn voor het inrichten van een landelijk systeem van shared services. In hun onderzoek wordt M&I Partners ondersteund door een stuurgroep en een projectgroep, waarin de verschillende partijen op lokaal, provinciaal en landelijk niveau uit het bibliotheeknetwerk zitting nemen. Als houder van de digitale portefeuille binnen de Samenwerkende POI’s Nederland (SPN) is BiSC in beide gremia vertegenwoordigd. Directeur Peter van Eijk neemt plaats in de stuurgroep, strategisch ICT-adviseur Sia van Keijsteren maakt deel uit van de projectgroep. Het onderzoek heeft een doorlooptijd van zes maanden.

Bijeenkomst 23 september
Op 23 september is er een bijeenkomst waarin de onderzoekers van M&I-partners belangstellenden uit het bibliotheeknetwerk bijpraten over de voortgang. Anneke Westland, manager bedrijfsvoering is bij deze bijeenkomst aanwezig. Vanzelfsprekend houden wij u –onder meer in deze nieuwsbrief- op de hoogte van de voortgang van het onderzoek. Ook raadplegen we de verschillende bibliotheekdirecties op het moment dat strategische keuzes rond de landelijke shared services voor onze provincie gemaakt moeten worden.

Meer weten?
Heeft u vragen over het haalbaarheidsonderzoek? Dan kunt u contact opnemen met Anneke Westland, manager Bedrijfsvoering bij BiSC, a.westland@biscutrecht.nl.