Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

POI’s bundelen krachten rondom functioneel beheer van het bibliotheeksysteem

Geplaatst: 5 oktober 2021

POI’s bundelen krachten rondom functioneel beheer van het bibliotheeksysteem

Geplaatst: 5 oktober 2021

De provinciale ondersteuningsinstellingen BiSC, Cubiss, Probiblio en Rijnbrink gaan verregaand samenwerken op het gebied van het functioneel beheer van het bibliotheeksysteem (op dit moment Wise).

Door deze krachtenbundeling zijn de POI’s samen beter in staat om effectief bij te dragen aan de innovatie-doelen uit de Netwerkagenda Openbare Bibliotheek Voorzieningen 2021-2023.

De samenwerking is erop gericht om alle bibliotheken binnen de werkgebieden van de deelnemende POI’s blijvend goed te bedienen op het gebied van bibliotheekautomatisering van bibliotheektaken door het bieden van continuïteit, moderne functionaliteit, kostenbeheersing en expertise en mogelijkheden voor gezamenlijke innovaties. De 4 POI’s behouden elk hun contractuele relatie met zowel de bibliotheken als met de leverancier.

Door initieel met deze 4 POI’s, die samen 7 provincies vertegenwoordigen, te gaan samenwerken ontstaat een kern voor verdere organische opschaling van het functioneel beheer van het bibliotheeksysteem in Nederland. Andere POI’s en bibliotheken kunnen daar in de nabije toekomst desgewenst op aansluiten.

Werkagenda en stuurgroep

De samenwerking start op 1 oktober 2021, is resultaatgericht en initieel projectmatig van karakter. Een werkagenda maakt onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst uit. Een stuurgroep, waarvan de bestuurders van BiSC, Probiblio en Rijnbrink lid zijn, geeft sturing aan de werkagenda. Een algemeen projectmanager uit eigen gelederen krijgt de rol van kwartiermaker om de functioneel beheer organisatie projectmatig tot stand te brengen door harmonisatie, integratie en verdere inrichting van de samenwerking. In 2023 bepalen de samenwerkende POI’s met elkaar hoe de inrichting van de structurele samenwerking eruit gaat zien. Daarna zullen de POI’s de samenwerking tweejaarlijks evalueren en zonodig bijstellen.