Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

Van Werkplek naar Werkplaats van de 21e eeuw

Geplaatst: 28 juni 2018

Van Werkplek naar Werkplaats van de 21e eeuw

Geplaatst: 28 juni 2018

De Bibliotheek heeft de ambitie om de werkplaats te zijn waar kinderen en volwassenen graag verblijven.  Omzich in iets te verdiepen, te bekwamen of zich verder te ontwikkelen.Dit vraagt om relevante diensten waarmee onze klanten prettig worden verrast. En om publieksfaciliteiten voor (samen)werk- & leeromgevingen die aansluiten bij de eisen van de bibliotheekgebruiker.  
In het verlengde van het project Werkplek van de 21e eeuw (2017) is duidelijk geworden dat bibliotheken een sterke behoefte hebben om meer voor hun bezoekers te doen. Maar er is toch nog steeds betrekkelijk weinig kennis over die bezoekers. En de dienstverlening blijft vaak beperkt tot het bieden van faciliteiten zoals werkplekken, wifi en koffie. De bibliotheek kan haar dienstverlening voor bezoekers uitbreiden en verbeteren als ze beter inzicht heeft in wie de bezoekers zijn en welke behoeften zij hebben.
Werkplaats
BiSC zal het concept van de werkplaats verder met bibliotheken onderzoeken en de uitkomsten hiervan ter beschikking stellen. Bibliotheken die interesse hebben om in het najaar te participeren in dit innovatieproject Werkplaats 21e eeuw kunnen zich melden bij Sia van Keijsteren.
Dit project sluit aan bij het CRM-project van BiSC en heeft als doelstelling om zoveel mogelijk bezoekers als gebruiker te kunnen herkennen en te bedienen. Onder meer door toepassing van onze CRM-inzichten.

Dit project sluit aan bij het CRM-project van BiSC en heeft als doelstelling om zoveel mogelijk bezoekers als gebruiker te kunnen herkennen en te bedienen. Onder meer door toepassing van onze CRM-inzichten.
 
Terug naar de nieuwsbrief