Bij de BiSC Servicedesk zijn in 2017 6.052 meldingen ontvangen. De groei ten opzichte van vorig jaar, toen we 4.351 meldingen ontvingen, wordt voor een deel verklaard uit een gewijzigde manier van registreren. Het aantal van ruim zesduizend is exclusief de meldingen voor online ingeschreven leners en reguliere beheerstaken.