Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Specialistenoverleg – Jonge Kind en Kinderopvang-collega’s

Specialistenoverleg – Jonge Kind en Kinderopvang-collega’s

Leesbevordering samen met de kinderopvang

Werken aan geletterdheid begint bij de allerjongsten. De bibliotheek speelt daarbij een cruciale rol en is een belangrijke partner voor de kinderopvang. Op woensdag 7 juni organiseert BiSC daarom een onlinebijeenkomst over leesbevordering in de kinderopvang. We nodigen je graag uit voor deze bijeenkomst en vragen je om ook je samenwerkingspartners erop attent te maken. Iedereen voor wie onderstaand programma interessant is, is welkom: denk aan managers, beleidsmakers en pedagogisch medewerkers van kinderopvangorganisaties, gemeentelijke gesprekspartners, de GGD, docenten, coaches en stagebegeleiders van opleidingen tot pedagogisch medewerker, et cetera.

Wanneer?
De bijeenkomst ‘Leesbevordering samen met de kinderopvang’ vindt online plaats op woensdagavond 7 juni van 19.30 tot 21.00 uur.

Programma
Tijdens de bijeenkomst op 7 juni komen onder leiding van gespreksleider Boudewijn van der Lecq verschillende sprekers aan het woord die vanuit hun eigen rol kunnen vertellen over het belang van voorlezen aan jonge kinderen en leesbevordering in de kinderopvang.

  • Sabine Hunnius (directeur van het Baby and Child Research Center en hoofd van de BabyBRAIN-groep van het Donders Institute) gaat in op het effect van taalaanbod op het babybrein. “Vooral in de vroege kindertijd vormt het brein zich. De hersenen passen zich aan aan de omgeving waarin het kind opgroeit. Dagelijks voorlezen en verhaaltjes vertellen – dus actief bezig zijn met taal – is productief in de taalontwikkeling. Ontwikkeling en interactie gaat dan beter.”
  • Ellen-Joan Wessels (adviseur bij Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ)) en Julienne van den Heuvel (specialist BoekStart in de Kinderopvang bij Stichting Lezen) gaan met elkaar in gesprek over het belang van programma’s zoals BoekStart in de Kinderopvang en beleidsvorming rondom leesbevordering bij de jongste jeugd. Zij hebben het in hun gesprek over leesprogramma’s en andere hulpmiddelen om lezen in de kinderopvang onder de aandacht te brengen.
  • Helma Bouman (programmacoördinator educatie van de Bibliotheek Z-O-U-T), Karin Oyevaar (wethouder van onder andere onderwijs, cultuur en jeugd van de gemeente Utrechtse Heuvelrug), Vera Copini (pedagoog kinderopvang SKDD en lid van het MT) en Annemieke Bos (pedagogisch beleidsmedewerker en coach van Kinderopvang de Harlekijn) gaan in gesprek over het belang van een structurele samenwerking tussen kinderopvang en de bibliotheek. Ze staan stil bij wat daarvoor nodig is en waarom het essentieel is dat ook gemeenten zich inzetten om aan deze samenwerkingsbehoefte tegemoet komen. Ook zoomen ze in op de rolverdeling: welke rol heeft elke partij eigenlijk precies?
  • Na de strategische duiding wordt gekeken naar hoe zich dat naar de praktijk vertaalt. Om dit toe te lichten zit voorleesconsulent en specialist het jonge kind van de Bibliotheek Z-O-U-T Liesbeth Versteeg aan tafel. Samen met Annemieke Bos en Essia Ayeb (pedagogisch coach bij Kinderopvang SKDD) vertelt zij hoe de samenwerking tussen de bibliotheek en de kinderopvang eruitziet. Wat is er allemaal mogelijk, welke doelen worden bereikt en hoe reageren de betrokkenen op de samenwerking? Maar ook: wat is er nog meer nodig, waar lopen ze tegenaan en wat zijn juist gouden tips?

Aanmelden kan eenvoudig (en kosteloos) via onderstaande link. Ook je netwerkpartners kunnen zich aanmelden via deze weg.

We zien je graag online op 7 juni!

Heb je vragen? Stel ze aan Anke Werker, adviseur BiSC.

Meld je hier aan.

Meer weten?
Neem contact op met: