Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Werktraject gezinsaanpak

Werktraject gezinsaanpak

Vanaf 2025 worden gemeenten verantwoordelijk voor de gezinsaanpak geletterdheid. Een enorme uitdaging voor de gemeenten, maar een mooie kans voor de bibliotheek om zich te presenteren als dé aangewezen partner voor de gemeente op dit onderwerp en de subsidiemogelijkheden lokaal te borgen in de gezinsaanpak. Hoe zorg je ervoor dat je als bibliotheek klaar bent om deze rol te vervullen? En hoe pak je de samenwerking met de gemeente aan?

Om bibliotheken hier goed op voor te bereiden biedt BiSC het werktraject gezinsaanpak aan. We besteden niet alleen aandacht aan de gezinsaanpak op strategisch niveau, maar gaan ook in op interne samenwerking en verbinding van de domeinen jeugd en volwassenen, externe samenwerking en doelgroepgericht werken.

Hoe ziet het werktraject eruit?

Het werktraject beslaat een periode van ongeveer 12 maanden. Per bibliotheekorganisatie nemen twee medewerkers deel aan het werktraject: één collega Jeugd & Educatie en één collega Basisvaardigheden of Taalhuis. Jullie zijn samen bij de intake en de werksessies aanwezig. Ook voeren jullie voorbereidende en tussentijdse opdrachten uit.

Het werktraject start met het invullen van een Quickscan door het duo dat gaat deelnemen aan het werktraject, en de manager Educatie of Basisvaardigheden. Na de Quickscan volgt een intakegesprek van ongeveer drie kwartier met dit groepje waarin we de resultaten van de Quickscan bespreken en doelen stellen voor het werktraject.

Op 23 mei trappen we het werktraject digitaal af met alle deelnemers, van 15.00-16.30 uur.

De werksessies staan gepland op de volgende data:

• Werksessie 1 – Interne samenwerking: 20 juni 10.00 – 13.00 uur
• Werksessie 2 – Externe samenwerking: 19 september 10.00 – 13.00 uur
• Werksessie 3 – Doelgroepgericht werken: 16 november 10.00 – 13.00 uur
Aansluitend aan alle werksessies wordt er een lunch geserveerd. Het traject wordt afgesloten met een digitale wrap-up in januari 2024.

De tijdsinvestering is 20 u per persoon. De deelnemende manager is ongeveer 3 uur kwijt in de voorbereidende fase.

Wat levert het werktraject op?

• Inzicht in waar jouw bibliotheek nu staat met betrekking tot de gezinsaanpak, waar jullie naartoe zouden willen en hoe daar te komen;
• Betere verbinding van preventie en curatie, intern en extern;
• Meer kennis en vaardigheden op het gebied van de gezinsaanpak;
• De mogelijkheid om je te profileren richting de gemeente als dé partner op het gebied van de gezinsaanpak, en zo de subsidiemogelijkheden te borgen.

“Door in stappen en vanuit verschillende invalshoeken projectmatig te werken, hebben we concreet een actieplan voor de korte en middellange termijn. Daarnaast hebben we de focus hierop bij het totaal van producten en diensten die we in ons werkveld aanbieden. In het werktraject kun je ervaringen delen en ontvangen van andere bibliotheken. Dit kan jouw organisatie verder helpen op verschillende gebieden; visie, plan van aanpak, maar ook met concrete acties en activiteiten.”

Deelnemer aan de landelijke pilot van het werktraject.

Kosten

Deelnemen aan het werktraject is voor bibliotheken uit Utrecht kosteloos. De inschrijving is inmiddels gesloten. Heb je vragen over het werktraject? Neem contact op met Katia van Bommel.

Meer weten?
Neem contact op met: