Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Nieuws

De robuuste, toekomstgerichte bibliotheek

Geplaatst: 20 december 2023

De robuuste, toekomstgerichte bibliotheek

Geplaatst: 20 december 2023

Een rapport, een handleiding, rekenmodellen en meer!

Recent is het VOB-rapport De robuuste bibliotheek. Gids richting een toekomstgerichte bibliotheek in elke gemeente (Berenschot) gepubliceerd. En binnenkort verschijnt de Handleiding Dienstencatalogus met een daarbij ontwikkelde rekenmodule, opgesteld door Marc Jacobs (Marc Jacobs organisatieadvies) en Onno Geelof (Yellow Consult) in opdracht van BiSC en Probiblio. Ook Rijnbrink ontwikkelde een rekenmodel.

Het gebruik van een dienstencatalogus en kostenberekening met voor dat doel ontwikkeld rekenmodel maakt het mogelijk om de dienstverlening systematisch en helder te onderbouwen en legt zo de basis voor een financieel gezonde, flexibele en toekomstgerichte bibliotheek. De dienstencatalogus biedt een concreet uitgangspunt voor gesprekken met onder meer gemeenten en aanvragen bij subsidieverstrekkers en fondsen.

Bibliotheken kunnen met een dienstencatalogus systematisch en onderbouwd zichtbaar maken:

  • Welke diensten en activiteiten zij leveren voor welke doelgroep;
  • Met wie er wordt samengewerkt;
  • Wat het verband is met de wettelijke WSOB-taken en de maatschappelijke opgaven van de gemeente(n);
  • Welke effecten met de diensten worden beoogd;
  • Wat de kosten zijn om die dienst aan te kunnen bieden.

Praktische informatie
-Wil je graag aan de slag met de dienstencatalogus en/of het rekenmodel, klik dan op deze Video-instructie voor het opzetten van een Dienstencatalogus (Marc Jacobs, beschikbaar gesteld door Probiblio);
-Lees ook de Handleiding om te komen tot een dienstencatalogus voor bibliotheken, als sturingsinstrument en grondslag voor de subsidiëring van bibliotheken;
-En zie ook de Video-instructie: handleiding voor het opzetten van het Yellow Consult rekenmodel (Onno Geelof, beschikbaar gesteld door Probiblio);
-Download hier het Rekenmodel Dienstencatalogus met daarbij deze toelichting;
-Zie hier de Video-instructie Rekenmodel Rijnbrink (Eric van der Wal, beschikbaar gesteld door Probiblio);
-En download hier het Business Model Robuuste Bibliotheek (Rijnbrink) – ‘demo gevuld’ en Business Model Robuuste Bibliotheek (Rijnbrink) – leeg.


Vragen?
Neem contact op met Klaartje Schweizer (BiSC): k.schweizer@biscutrecht.nl of met Daniël Zegeling (Probiblio): dzegeling@probiblo.nl.

(Foto rechtsboven/bron: Probiblio).