Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Customer Relationship Management (CRM)

Onder de noemen ‘CRM-project’ heeft BiSC samen met de Utrechtse bibliotheken in de afgelopen jaren de technische infrastructuur gerealiseerd die het mogelijk maakt om alle relevante data van (nieuwe) doelgroepen gestructureerd op te slaan, klantprofielen op te bouwen,...

Taalhuizen Informatiesysteem

Taalhuizen staan steeds meer in de belangstelling. Verwijzers weten de Taalhuizen steeds beter te vinden, het aantal deelnemers stijgt en er komen meer leertrajecten, binnen en buiten de bibliotheek. Terwijl omvang en complexiteit toenemen, wordt door financiers...

Bibliotheekverrijker: verdieping door verrijken van online content

Vanaf 1 oktober starten we, samen met aantal bibliothecarissen uit het land met de ‘Bibliotheekverrijker’. Met dit nieuwe concept kunnen bibliotheken aanhaken op interessante en opvallende sociale media content, om er vervolgens kennis en inzichten vanuit de eigen...

Het Provinciaal Campagne Programma

De doelstelling: met behulp van geautomatiseerde emailcampagnes verhogen van tevredenheid en -loyaliteit bij bestaande leden en nieuwe doelgroepen van Bibliotheken. Dit doen we met behulp van het Smart Marketing Platform en met de inzet van onze CRM-marketeers. Het...

Informatievaardigheden

De doelstelling: leerlingen en docenten van de bovenbouw HAVO door middel van een lespakket informatievaardiger maken in het zoeken, vinden en beoordelen en verwerken van informatie op het internet. Het pakket moet geschikt zijn voor toepassing in andere VO-scholen....