Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Basisvaardigheden

In brede kring is doorgedrongen dat 2,5 miljoen burgers problemen hebben om mee te komen in de digitale wereld. Vanuit de landelijk ambitie is de inzet om de komende vijf  jaar een miljoen mensen uit de groep laag digitaal geletterden actief te ondersteunen. Maar ook...

De Provinciale voorleeswedstrijden

Uit onderzoek blijkt dat kinderen die voorgelezen worden beter scoren op school. Daarnaast hebben ze een grotere woordenschat en zijn ze beter in het verwoorden van emoties. Meesters en juffen die plezier hebben in lezen zijn bovendien van grote waarde voor hun...

BoekStart en de Bibliotheek op school

Landelijk werken de bibliotheken aan een doorlopende leeslijn. Daarbij worden BoekStart en de Bibliotheek op school als preventieve projecten ingezet voor met name leesbevordering en het vergroten van mediawijsheid bij kinderen. Met BoekStart gaan de bibliotheken de...

CRM

In de afgelopen periode heeft BiSC in de provincie Utrecht het fundament gelegd voor customer relations management. We hebben een CRM-infrastructuur ingericht, die ook bibliotheken in staat stelt om klantgegevens gestructureerd vast te leggen en te activeren in de...

Effectmeting

In het project effectmeting ontwikkelt en  innoveert BiSC methoden en middelen voor het meten van sociale impact. Vervolgens ondersteunen wij daarmee bibliotheken bij het aantonen van de maatschappelijke waarde van hun activiteiten. Dat is belangrijk als eigen check...

Werkplaats van de 21e eeuw

De bibliotheken in de provincie Utrecht hebben de ambitie om de werkplaats te zijn waar kinderen en volwassenen graag verblijven. Om zich in iets te verdiepen, te bekwamen of zich verder te ontwikkelen. Dit vraagt om relevante diensten waarmee hun klanten prettig...