Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Jaaroverzichten

Jaaroverzichten

Jaaroverzicht

Jaarrekening

Jaaroverzicht

Jaarrekening

Vertrouwen en energie…! 

Vertrouwen en energie…! 

Peter van Eijk: “Over de toekomst van het bibliotheeknetwerk ben ik verwachtingsvol. Want het transitieproces in de sector behoudt richting en tempo – ondanks financiële en organisatorische beperkingen. En voor de maatschappelijke activiteiten die we als netwerkpartners samen uitvoeren, bestaat in steeds bredere politieke kring waardering. Dat geeft vertrouwen en energie om door te gaan met het realiseren van positieve veranderingen in de samenleving”.

.

Lees meer
Bouwen aan betekenisvolle relaties met CRM

Bouwen aan betekenisvolle relaties met CRM

Het besluit in het voorjaar van 2017 om met het Utrechts bibliotheeknetwerk een CRM-strategie te ontwikkelen, blijkt een schot in de roos. Want inmiddels is CRM (Customer – of eerder ‘Citizen’ – Relationship Management) niet meer weg te denken bij de Utrechtse bibliotheken. En ook bibliotheken buiten de provincie ervaren inmiddels de kracht van een integrale benadering van bestaande en potentiële leden, deelnemers en gebruikers.

.

Lees meer
Educatie en Basisvaardigheden in de lift

Educatie en Basisvaardigheden in de lift

Een investering in lezen is een investering voor het leven. Want als je als kind goed leert lezen, dan begrijp je taal veel beter. En een goede taalontwikkeling is weer een belangrijke voorwaarde om ook online mee te kunnen. Lezers maak je samen en daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Om vervolgens het balletje te laten rollen, want uitgangspunt is óók een Leven Lang Ontwikkelen!

.

Lees meer
Er gaat een wereld schuil achter het leenverkeer

Er gaat een wereld schuil achter het leenverkeer

In de uitvoering van dit interbibliothecair leenverkeer en de logistiek, zien we maatschappelijk-educatieve diensten een steeds prominentere plaats innemen. Met daarbij nog steeds een belangrijke rol voor de fysieke collectie en de logistiek hiervan.

.

Lees meer
Kwaliteitstoets via certificering  

Kwaliteitstoets via certificering  

Om het toekomstgericht werken verder te versterken heeft BiSC in 2021 deelgenomen aan de externe kwaliteitstoets door de Certificeringsorganisatie voor Bibliotheken, Cultuur en Taalhuizen (CBCT).  Met (positief!) resultaat!

Lees meer
Samen de schouders onder toekomstbestendige ICT-oplossingen voor uw bibliotheek

Samen de schouders onder toekomstbestendige ICT-oplossingen voor uw bibliotheek

We schreven het in het Jaaroverzicht van 2020 al: “BiSC is al jaren een groot voorstander en ook pleitbezorger van één gestandiseerd basissysteem voor heel Nederland. We zien immers dat het succesvol is in Midden-Zuid. Maar dat één landelijk systeem wenselijk is, wil nog niet zeggen dat het ook meteen mogelijk is…”. Helaas is het initiatief voor een Collectief Landelijk Systeem niet van de grond gekomen in 2021… Maar is er dan niets gebeurd op dit vlak…? 

.

Lees meer