Blijvende Provinciale ondersteuning voor de Utrechtse Bibliotheekorganisaties

Utrecht blijft het bibliotheekwerk in de provincie ondersteunen door BiSC haar werk op ICT, logistiek en innovatie te laten doen voor de negen bibliotheekorganisaties in de provincie. Gedeputeerde Mariëtte Pennarts gaf eind januari van het verslagjaar haar beschikking af voor de komende drie jaren. De financiële steun van de Provincie voor het werk van de POI vindt zijn basis in het BiSC meerjaren werkprogramma voor 2018-2020.