Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Jaaroverzicht 2018

Jaaroverzicht 2018

Blijvende Provinciale ondersteuning voor de Utrechtse Bibliotheekorganisaties

Utrecht blijft het bibliotheekwerk in de provincie ondersteunen door BiSC haar werk op ICT, logistiek en innovatie te laten doen voor de negen bibliotheekorganisaties in de provincie. Gedeputeerde Mariëtte Pennarts gaf eind januari van het verslagjaar haar beschikking af voor de jaren 2018 tot en met 2020. De financiële steun van de Provincie voor het werk van de POI vindt zijn basis in het BiSC meerjaren werkprogramma voor deze periode van drie jaar.