Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Jaaroverzicht 2018

Jaaroverzicht 2018

KB draagt markttaken G!DS over aan SPN, WegWijzer is geboren

SPN nam in 2018 de marktaken voor G!DS over van de KB. Partijen hebben afspraken gemaakt voor de inrichting van een uitvoeringsorganisatie die de beheer- en acquisitietaken op zich neemt. De uitvoering is in handen gelegd van BiSC, Cubiss en Rijnbrink. In het vervolg verzorgen zij de facturatie van de licentiekosten aan de gebruikers.
Verdere communicatie over de uitvoering van de markttaken is ook bij deze drie partijen belegd. een aparte stuurgroep stuurt een en ander aan. En reeds in april ging in Utrecht WegWijzer van start. WegWijzer is de nieuwe propositie van de bibliotheken voor gemeenten en andere maatschappelijke organisaties. Het zijn informatiediensten die zich mede baseren op de omvangrijke database G!DS.
Wat doet WegWijzer?
WegWijzer bundelt content op het terrein van zorg, werk, onderwijs, cultuur en recreatie. WegWijzer realiseert digitale loketten voor gemeenten. En WegWijzer richt zich op het ontwikkelen van portalen met een sociale kaart.