Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Jaaroverzicht 2018

Jaaroverzicht 2018

Onderzoek naar doelgroepen en interventies

In samenwerking met Bibliotheek Utrecht en datascience bureau Ynformed is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden die Big Data biedt om meer zicht te krijgen op de ‘vindplaatsen’ van (nieuwe) doelgroepen in het Sociaal Domein (bijvoorbeeld laaggeletterden) en de profielen van deze doelgroepen.

Hierbij is voortgebouwd op eerder kwalitatief onderzoek dat in opdracht van de KB is uitgevoerd. De belangrijkste conclusie uit dit onderzoek is dat noch bibliotheken noch de gemeente Utrecht op dit moment over voldoende relevante data beschikken om met behulp van data science technieken tot nieuwe inzichten te komen. De uitkomst van dit innovatietraject leert dat er op het vlak van een hogere ‘datagedrevenheid’ bij bibliotheken nog veel werk verzet moet worden.