Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Jaaroverzicht 2019

Jaaroverzicht 2019

AVG één jaar

De AVG bestond in 2019 alweer een jaar. Sinds de inwerkingtreding ervan in mei 2018 en de periode daaraan voorafgaand bestond onzekerheid over de gevolgen. Deze gevolgen zijn waren name ingegeven door de mogelijkheden die de Autoriteit Persoonsgegevens heeft om boetes op te leggen. In de vorm van een last onder dwangsom of bestuurlijke boetes.
Deze onzekerheid duurde in het verslagjaar nog altijd voort, ook bij vakspecialisten.
FG Lite
De FG Lite dienst die BiSC aan bibliotheken aanbiedt is inmiddels bekend. Deze Functionaris Gegevensbescherming hoeven Bibliotheken niet zelf in dienst te nemen, maar is tegen geringe kosten altijd beschikbaar. De dienst wordt aangeboden in samenwerking met het juridisch adviesbureau Emtio.