Terugbrengen beheerlasten uitleenproposities in collectie, logistiek en ICT

In 2018 werd extern onderzoek gedaan naar enerzijds het reduceren van het onderlinge leenverkeer tussen de regiobibliotheken en anderzijds de modernisering van het collectiebeleid. Dit laatste in nauwe samenwerking met Bibliotheek Utrecht die eerstverantwoordelijk is voor het provinciaal collectioneren.

In het lopende jaar werd onmiddellijk gestart met de uitwerking en eerste implementatie van aanbevelingen. Hieraan nemen acht bibliotheken in de provincie deel. Het project draagt bij aan het vitaliseren van het bibliotheekwerk door het verlagen van de beheerkosten van het distributiemodel en het vernieuwen van het bedrijfsmodel van bibliotheken door de transitie van de klassieke taken naar de taakstellingen voor een maatschappelijk-educatieve bibliotheek.