Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Jaaroverzicht 2016

Jaaroverzicht 2016

Effectmeting:
de maatschappelijke waarde van de Bibliotheek

“Een belangrijke bijdrage leveren aan het slimmer, vaardiger en creatiever worden van onze gezamenlijke klanten.” Het is de hoofddoelstelling voor de bibliotheeksector, die de Koninklijke Bibliotheek (KB) opnam in haar Beleidsplan 2015-2018.

In het verlengde hiervan benoemt de Provincie Utrecht het meten van maatschappelijke effecten van het Bibliotheekwerk als speerpunt in haar Cultuur- en erfgoednota ‘’Alles is nu” 2016-2019. Effectmeting stond mede daarom in 2016  hoog op onze agenda. We zetten de eerste stappen op weg naar een gezamenlijke effectmeting met de Bibliotheken in onze provincie én pakten een voortrekkersrol om met de Koninklijke Bibliotheek (KB), de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) en collega-ondersteuningsinstellingen ook landelijk gezamenlijk op te trekken op dit thema.
Op 26 oktober organiseerde BiSC de eerste bijeenkomst rond het thema effectmeting. Naast Bibliotheken uit de provincie namen ook de KB en de VOB hieraan deel. Drie sprekers deelden die middag de ervaringen die zij met dit onderwerp in de afgelopen jaren reeds hebben opgedaan: Marjolein Oomes (onderzoeker KB), Mariet Wolterbeek (directeur Bibliotheek Z-O-U-T) en Edwin van der Zalm (VOB).”

Tijdens de bijeenkomst op 25 oktober deelde een aantal sprekers ervaringen met het meten van effecten.
Belangrijkste conclusies
Dit zijn de belangrijkste conclusies van deze middag:

  • De resultaten van een effectmeting kunnen goed worden ingezet in de communicatie met belanghouders.
  • een gezamenlijk begrippenkader en meetinstrumentarium zijn van belang voor het eenduidig meten van effecten in de sector. Wat verstaan we bijvoorbeeld onder een effect?
  • het investeren in relaties met gemeenten en het kennen van hun beleidsdoelen is een belangrijke voorwaarde om op lokaal niveau effecten inzichtelijk te maken.
  • alle deelnemers waren van mening dat het zinvol is om gezamenlijk op te blijven trekken bij dit onderwerp. BiSC zal de doorgaande interactie hierover daarom blijven faciliteren.

‘In 2016 zetten we de eerste stappen op weg naar een gezamenlijke effectmeting’

Voortrekkersrol in SPN verband
Naast het organiseren van deze startbijeenkomst, stelden we in 2016 vragenlijsten op, die gegevensverzameling en –verwerking over de maatschappelijke inzet van de Bibliotheek mogelijk maken. Ook neemt BiSC deel aan de landelijke werkgroep Meten Maatschappelijke Effecten, terwijl we binnen SPN, het samenwerkingsverband van POI’s de voortrekkersrol vervullen bij het thema Effectmeting.
[jaarverslag-kader]Effectmeting in de praktijk
Benieuwd naar een praktijkvoorbeeld van het meten van effecten? Bekijk dan het item ‘Basisvaardigheden’ in dit jaaroverzicht.[/jaarverslag-kader]