Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Jaaroverzicht 2016

Jaaroverzicht 2016

Partner in het stelsel van bibliotheken

In 2016 hebben we diverse werkzaamheden verricht als partner in het stelsel van bibliotheken:

  • Het Provinciaal Directie Overleg faciliteren we via ons netwerksecretariaat en halfjaarlijks organiseren we innovatiebijeenkomsten voor directieleden en bibliotheekprofessionals:
    • In de eerste bijeenkomst stonden de Utrechtse innovatieprojecten centraal, terwijl we bovendien aan de netwerkpartners hebben gevraagd om ideeën aan te leveren voor het werkplan van 2017;
    • Tijdens de tweede bijeenkomst blikten we met bijzonder hoogleraar Bibliotheeksector Frank Huysmans terug op de ontwikkelingen in de afgelopen tien jaar. Trendwatcher Chantal Verweij gaf haar visie op de kansen en risico’s voor onze maatschappij én de bibliotheeksector.Tijdens de innovatiebijeenkomst in november blikte hoogleraar Frank Huysmans terug op de ontwikkelingen in de sector.
  • In het SPN-bestuur, het samenwerkingsverband van POI’s, participeren we in het algemeen naar vermogen in de activiteiten van het jaarprogramma. In het bijzonder is BiSC verantwoordelijk voor de portefeuille Digitale Bibliotheek. Vanuit die verantwoordelijkheid voeren we regulier overleg met de landelijke netwerkpartners, zoals de Koninklijke Bibliotheek (KB).

    Met de KB en collega-POI’s werken we aan de gezamenlijke innovatieagenda

  • Aan het onderzoek naar een landelijk shared service centre, onder voorzitterschap van de KB, deden we mee, door zowel in de projectgroep, als in de stuurgroep deel te nemen.
  • In 2016 is een gezamenlijke innovatieagenda 2016-2018 opgesteld. Deze werd in november 2016 vastgesteld door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de betrokken bestuurlijke vertegenwoordigers van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO). De agenda is een belangrijke leidraad voor innovatieprojecten van bibliotheken voor de komende jaren. De KB werkt met de samenwerkende POI’s aan de uitvoering van deze agenda. In SPN-verband heeft BiSC gekeken naar overlappende innovatiethema’s die voor alle provincies relevant zijn. De uitkomst van de onderlinge taakverdeling is dat BiSC het voortouw zal nemen bij de thema’s Digitale Innovatie, Open Innovatie en Effectmeting.