Werkplek 21ste eeuw:
relevante nieuwe inzichten

Bibliotheek DOK Delft stond maandag 31 oktober in het teken van nieuwe werkplekconcepten voor bibliotheekbezoekers. 110 studenten Industrial design aan de Technische Universiteit Delft presenteerden die dag hun visie op hoe volgens hen de ideale werkplek in de bibliotheek eruit ziet. De bijeenkomst was een van de onderdelen van het project ‘Werkplek 21ste eeuw’, waaraan BiSC in opdracht van Bibliotheek Eemland meewerkt. Het resultaat? Veertig uiteenlopende werkplekconcepten, die door de Utrechtse bibliotheken verder kunnen worden uitgewerkt.

De opdracht die de studenten hadden gekregen, was het ontwerpen van een werkplekconcept voor Het Eemhuis in Amersfoort. Studenten lieten hun licht over de vraag op welke wijze hun concept zowel voor bibliotheekgebruikers als voor Bibliotheek Eemland toegevoegde waarde zou kunnen hebben.

Digitale oplossingen
Hoe de studenten de opdracht hadden uitgewerkt, liep sterk uiteen. Waar de ene groep zich had stukgebeten op het ontwerp van de fysieke werkplek en hoe die eruit moet zien, was er ook een groot aantal studenten die de demo richtten op de digitale instrumenten (denk aan smartphones, tablets, pc’s)  die bibliotheekbezoekers bij zich hebben wanneer zij in de Bibliotheek aan het werk gaan. Opvallend was dat de studenten bij hun presentaties vrijwel allemaal gebruik maakten van digitale oplossingen. Een groot aantal van deze toepassingen is erop gericht klantgegevens van bibliotheekbezoekers te achterhalen. Deze kunnen gebruikt worden om bezoekers in de toekomst gerichter te bedienen.

Enthousiasme
Hoewel de studenten de opdracht zeer uiteenlopend hadden geïnterpreteerd, was het enthousiasme waarmee ze met het werkplekconcept aan de slag waren gegaan bij iedereen voelbaar. Of, zoals  Peter van Eijk als stuurgroeplid de bijeenkomst samenvatte: “Ik heb vandaag gemerkt dat de Bibliotheek positieve energie geeft bij een nieuwe generatie. De Bibliotheek leeft.” “Een inspirerende bijeenkomst”, vond ook Erno de Groot, directeur van Bibliotheek Eemland en tevens stuurgroeplid.

De bibliotheek geeft positieve energie bij een nieuwe generatie

Open innovatie aanpak
Gezien de grote opgaven waarvoor bibliotheken staan in de komende jaren, heeft BiSC ervoor gekozen om, waar nodig en zinvol, professionele partijen van buiten de sector te benaderen om mee te werken aan oplossingen en nieuwe concepten voor de bibliotheekbranche. Daarmee willen wij in de toekomst doorgaan. De gedachte achter deze zogeheten ‘’open innovatie aanpak’’ is dat kennis van buiten de sector sneller leidt tot nieuwe inzichten. Die kunnen vervolgens een belangrijke bijdrage leveren aan het ontwikkelen van nieuwe diensten met meerwaarde voor diverse klantsegmenten. Open innovatie biedt kort samengevat de mogelijkheid om risico’s te spreiden en sneller te vernieuwen.

Projectresultaten en (neven)effecten.

Naast nieuwe ideeën voor werkplekconcepten, die in 2017 verder worden uitgewerkt, leverde het project Werkplek 21ste eeuw in 2017 enkele concrete resultaten en (neven)effecten op voor alle betrokkenen:

  • Aan het eind van de definitiefase in dit project met Bibliotheek Eemland kwam het prototype Keilab tot stand: een plek in de Bibliotheek waar bezoekers terecht kunnen om zich verder te ontwikkelen. Hier kunt u meer lezen over de beoogde dienstverlening via Keilab;
  • Daarnaast leverde de sessie met studenten meer inzicht op in wat jonge mensen onder werk verstaan. Werken is in hun opvatting eerder uitwisseling, dan een activiteit.
  • Van 8 tot en met 14 oktober vond de Week van de Zintuigen plaats. Door met ca. 175 bezoekers contact te leggen en te luisteren naar hun ervaringen in de context van Het Eemhuis, zijn eerste ideeën voor proposities ontstaan. Ook zijn medewerkers van Het Eemhuis geïnformeerd en uitgenodigd om mee te doen en denken.
  • Door een co-reflectiebijeenkomst te organiseren met relevante partijen uit het bibliotheeknetwerk hebben we feedback gevraagd op een werplekconcept voor Het Eemhuis.
  • Studenten maakten kennis met de praktijk en gingen aan de slag voor een echte opdrachtgever. Niet alleen leerden ze dat theorie en praktijk lang niet altijd overeenkomen. Ook hebben ze ervaren op welke wijze Utrechtse bibliotheken open innovatie vorm en inhoud geven.
  • Ten slotte: alle betrokken projectpartijen hebben meer ervaring opgedaan met het inzetten van het business model canvas en het bijhorende ‘gereedschap’’ van waardeproposities ontwerp. Deze ervaring is van belang voor veel andere innovatieprojecten in de toekomst.


Vervolg

Aan de hand van de presentaties die zijn gegeven, oriënteert Bibliotheek Eemland zich verder op mogelijke werkplekconcepten voor de eigen locaties. Hoe het werkplekconcept er uiteindelijk uit komt te zien en welke concepten mogelijk door BiSC en Eemland verder gebruikt gaan worden, hangt mede af van de vraag voor welke doelgroep de werkplek ingericht gaat worden. Dit is een vraag die we 2017, samen met Bibliotheek Eemland, verder onderzoeken.


Studenten van de TU Delft kregen de opdracht een demo-werkplek voor Het Eemhuis te ontwerpen.