Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Jaaroverzicht 2016

Jaaroverzicht 2016

ICT-dienstverlening

BiSC ondersteunt Utrechtse Bibliotheken in de Bibliotheek- en Kantoorautomatisering.  In 2016 troffen we voorbereiding om deze dienstverlening aan te passen. Door de nieuwe wijze van aanbieden, kunnen wij onze dienstverlening beter afstemmen op de wensen van de bibliotheken.

In de oude situatie leverde onze afdeling ICT aan elke Bibliotheek dienstverlening op een zelfde serviceniveau. Voor de ene bibliotheek was dit serviceniveau te kostbaar, terwijl juist een andere bibliotheek meer maatwerk verwachtte, waaraan we binnen de bestaande niveaus niet konden voldoen. Om die reden hebben we besloten onze dienstverlening aan te passen. Vanaf 1 januari leveren we per bibliotheekvestiging een service op maat. Voor kleine vestigingen/uitleenpunten hebben hanteren we serviceniveau small. Voor een middelgrote vestiging bieden we serviceniveau medium aan en voor grote vestigingen niveau large, waarbij we onder meer ook ondersteuning op de zondag bieden.

Door de nieuwe wijze van aanbieden, kunnen wij onze dienstverlening beter afstemmen op de wensen van de bibliotheken.

Maatwerk
De nieuwe dienstverlening heeft als voordeel dat bibliotheken, die weinig maatwerk afnemen en ook volgens een eenvoudig geharmoniseerd tarieven- en leenvoorwaardenstelsel werken, de kosten beperkt kunnen houden. Meer maatwerk en aanvullende modules en tarieven en leenvoorwaarden kosten immers meer. Dit maakt dat de kosten goed tegen de baten afgewogen kunnen worden. BiSC ziet 2017 als een overgangsjaar waarin goed gekeken zal worden of deze werkwijze voldoende passend is.