Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Jaaroverzicht 2016

Jaaroverzicht 2016

Van Gezamenlijke marktpropositie naar Gezamenlijke klantstrategie

In 2016 zijn de eerste contouren geschetst voor de transitie van de bestaande Gezamenlijke Marktpropositie naar een Gezamenlijke Klantstrategie. De Gezamenlijke Marktpropositie is in 2009 ontstaan als gevolg van het besluit van zeven Utrechtse bibliotheken om te komen tot een set van afspraken met als propositie: één pas waarmee leden materialen in alle deelnemende Bibliotheken kunnen halen en brengen tegen dezelfde voorwaarden.

Als gevolg van dit besluit is gekozen voor één gezamenlijk bibliotheeksysteem, een provinciaal collectieteam en provinciaal transport van materialen. Vanaf 2014 zijn bij een aantal bibliotheken pilots gestart om te experimenteren met nieuwe abonnementsvormen, zoals boetevrije abonnementen en een Plus-abonnement.
Als gevolg van deze toenemende diversiteit is in 2016 besloten om de afspraken rond  de Gezamenlijke marktpropositie te herijken en binnen een breder kader te plaatsen. Als werkmodel voor dit bredere kader is gekozen voor het Business Model Canvas. Met behulp van dit model is inzichtelijk gemaakt dat de gezamenlijkheid niet langer alleen rond de waardeproposities gebouwd moest worden, maar dat de klant meer centraal moet komen te staan door de aspecten klantsegmenten, klantrelaties en klantkanalen erbij te betrekken. Vanuit dit perspectief is ook gekozen voor een meer passende benaming, namelijk de Gezamenlijke klantstrategie. De verdere uitwerking van de Gezamenlijke klantstrategie vindt plaats in 2017.

Met behulp van het Business Canvas Model is inzichtelijk gemaakt dat de klant meer centraal moet komen te staan.