Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Jaaroverzicht 2020

Jaaroverzicht 2020

De achtbaan die corona heet

Woord van het jaar van 2020 is anderhalvemetersamenleving. Een term waar weinig op af te dingen valt. Alhoewel, als je het BiSC had gevraagd, hadden we zeker nog wel wat ideeën aan weten te dragen. Iets met corona en afschalen, aanpassen en versneld innoveren. Al met al heeft de coronacrisis de dienstverlening en bedrijfsvoering bij de bibliotheken en ook bij BiSC stevig onder druk gezet.
Roller coaster…

Precies op donderdag 12 maart 2020 om 15.00 uur, kondigde premier Rutte aan dat alle culturele instellingen en dus ook de bibliotheken nog diezelfde dag om 18.00 uur hun deuren moesten sluiten. 20 mei mochten de bibliotheken weer beperkt open (1 bezoeker per 25 vierkante meter). Later bij de tweede golf gingen de vestigingen weer dicht. Et cetera. Een achtbaan was het!

Zo kwam het leenverkeer gecontroleerd tot stilstand. Met ingrijpende gevolgen voor de vervoersdienst en de poststraat. De collega’s van de vervoersdienst hebben tot 20 maart nog hun dagelijkse routes gereden omdat er nog routecollecties onderweg waren en om de ingeleverde boeken zoveel mogelijk bij de bibliotheken op te halen. Daarna is er nog één keer gereden, waarna de collega’s met verlof zijn gegaan.

Voor de collega’s van bibliotheekautomatisering en technisch beheer betekende het: direct in actie komen. Denk aan de snelle aanpassing van tal van parameters in BicatWise en het doen van extra communicatie. Dit alles naast de lopende werkzaamheden, waaronder de migratie van de bibliotheken in Limburg en Brabant naar het interproviciaal bibliotheeksysteem Midden-Zuid.

Initiatieven
Tegelijkertijd hebben we tijdens de lockdown de gelegenheid te baat genomen om inwoners van de provincie te wijzen op de online mogelijkheden van de lokale bibliotheek. Met de campagne ‘Alle Utrechtse bibliotheken 24/7 Online open’ (print en online) hebben zowel leden als niet-leden, leners én lezers zich op internet kunnen overtuigen dat er altijd een passend aanbod voor leren, recreëren en werken te vinden is bij de bibliotheek. Zo bezien bleef ’de bibliotheek’ altijd open.

‘Never waste a good crisis…’, zo luidt één van meest aangehaalde quotes in de afgelopen periode. De coronacrisis biedt zeker mogelijkheden. Bijvoorbeeld om langer stil te staan bij het vormgeven aan de toekomst. Dus ook de toekomst van bibliotheekwerk. Zo werd met de sluiting van de fysieke bibliotheekvestigingen de digitale verschijningsvorm van het aanbod pregnanter dan ooit.

Of zoals bibliotheekvernieuwer Lankes het verwoordt: “De toekomst van het bibliotheekwerk ligt niet in het veranderen van bibliothecarissen in tandwieltjes in onze door consumptie gedreven maatschappij, maar in de kracht van bibliothecarissen als professionals om de creatieve mogelijkheden van de gemeenschapsleden te faciliteren en om los te laten.” Hoe toepasselijk, deze uitspraak uit 2016; vér voor corona! En hoe goed zijn we in staat gebleken om ons van deze creatieve en flexibele kant te laten zien!

Reuze bedankt!!
Corona heeft ook de BiSC-organisatie stevig onder druk gezet. Maar we zijn erin geslaagd om de dienstverlening te continueren onder lastige omstandigheden. Daarom spreek ik mijn grote waardering uit voor het werk dat al onze medewerkers in het corona-jaar hebben verricht. Reuze bedankt daarvoor!