Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Jaarrekening 2020

Bekijk in het overzicht de inkomsten en uitgaven van BiSC.   VLOTTENDE ACTIVA JAARREKENING 2020 1       BALANS PER 31 DECEMBER 2020 31-12-2020 ACTIVA  € VASTE ACTIVA Materiële vaste activa  18.819  – VLOTTENDE ACTIVA 842.715 Vorderingen 794.097 Liquide...