Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Jaaroverzicht 2017

Jaaroverzicht 2017

BCI-diensten: BiSC en Cubiss bundelen krachten bij digitale innovatie

Bibliotheken helpen mensen om slimmer, creatiever en vaardiger te worden. In de context van de snelle opmars van ICT is die uitdaging groter en groter. Want enerzijds biedt ICT nieuwe mogelijkheden om ons persoonlijk verder te ontwikkelen en meer te participeren in de samenleving. Maar anderzijds wordt het steeds duidelijker welke risico’s verbonden zijn aan groeiend ICT-gebruik. In deze maatschappelijke uitdaging kunnen bibliotheken een betekenisvolle rol spelen. Om ze daar nog beter in te kunnen ondersteunen heeft BiSC in 2017 de samenwerking met Cubiss geïntensiveerd.
Die samenwerking richt zich op het moderniseren van de digitale dienstverlening door bibliotheken. Door de krachten te bundelen kunnen we meer snelheid maken bij het ontwerpen van nieuwe digitale diensten. In dit beginstadium dringen zich verschillende vragen op: als we meer willen investeren in digitale innovatie, welke aanpassingen in ons bedrijfsmodel zijn dan nodig? Wat zijn interessante digitale toepassingen in relatie tot bibliotheekfuncties? Hoe kunnen we digitale risico’s op het gebied van datalekken en cyberaanvallen beter managen? Op welke wijzen kunnen we eindgebruikers en professionals uit andere sectoren betrekken bij het ontwerpen van nieuwe diensten?
Dit type vragen is aan de orde geweest bij een tweetal workshops digitale innovatie voor Bibliocenter Weert en tijdens een MT seminar in november 2017.