Rapportage in lijn met trends provincie Utrecht
Bibliotheekstelsel in cruciale fase van ontwikkeling

Het trendrapport van de KB ligt in lijn met ontwikkelingen zoals we die zien in provincie Utrecht. De bibliotheken geven met grote inzet en met gezamenlijke programma’s in toenemende mate invulling aan de wettelijke bibliotheekfuncties en hun nieuwe rol in het sociale domein. Ook in de provincie Utrecht worden steeds meer educatief maatschappelijke activiteiten aangeboden, afgestemd op de lokale opgaven. Meer en meer kinderen worden bereikt via BoekStart en de Bibliotheek op school. Daarnaast bieden bibliotheken verschillende programma’s voor volwassenen op het gebied van digitale vaardigheden en laaggeletterdheid via de Taalhuizen en digiTaalhuizen.

In december verscheen het rapport Trends in het stelsel van Openbare bibliotheken gepubliceerd door de Koninklijke Bibliotheek. Dit trendrapport beschrijft hoe het stelsel van openbare bibliotheken zich ontwikkelt. De cijfers in het rapport geven een beeld tot en met 2016 en schetsen hoe het bibliotheekstelsel zich in een cruciale fase van zijn ontwikkeling bevindt. We zien gelijktijdig zowel krimp als groei in de sector. Tegenover de daling van het aantal fysieke uitleningen staat de groei van het aantal digitale uitleningen en het groeiend aantal maatschappelijke activiteiten van openbare bibliotheken.