Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Jaaroverzicht 2017

Jaaroverzicht 2017

BiSC meerjaren werkplan voor de Utrechtse Bibliotheken
Naar meer bereik, binding en effect

De Utrechtse bibliotheken vernieuwen zich de komende jaren door het in kaart brengen van verschillende, nieuwe klantgroepen en het moderniseren van hun klant-relatiemanagement (CRM). Ook worden stappen gezet in community management en kostenreductie in de systemen voor uitleen en logistiek. De plannen zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met de provincie Utrecht, de Utrechtse bibliotheken en de Raad van Toezicht van BiSC. Het uiteindelijke doel is de transitie naar educatief-maatschappelijke bibliotheken.

De ambities zijn opgenomen in het BiSC meerjaren werkplan dat aansluit op de provinciale Cultuurnota “Alles is nu” en de Bibliotheekvisie “Samen bouwen aan de maatschappelijke bibliotheek’’ uit het voorjaar van 2017. Het BiSC meerjaren werkplan zet de lijnen uit voor 2018, 2019 en 2020.