Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Jaaroverzicht 2017

Jaaroverzicht 2017

Effectmeting

De cursussen Basisvaardigheden zijn een mooi voorbeeld van hoe de inspanningen van de netwerkparners in de bibliotheeksector een relevant maatschappelijk effect kunnen opleveren. BiSC heeft binnen de provincie en ook landelijk het voortouw genomen in het inzichtelijk maken van deze maatschappelijke effecten van de inzet van de bibliotheek.
BiSC participeerde in 2017 in de landelijke stuurgroep Meervoudig Verantwoorden en in de werkgroep Meten Maatschappelijke Opbrengsten die samen met de KB werkt aan het ontwikkelen en ondersteunen van effectmeting bij bibliotheken. Er is een aantal handreikingen opgesteld, gebaseerd op proeftuinprojecten waaraan BiSC en enkele Utrechtse bibliotheken deelnamen. In de algemene ledenvergadering van de Vereniging Openbare Bibliotheken zullen deze handreikingen medio 2018 worden vastgesteld. Daarna zal BiSC zich sterk maken voor een bredere introductie van deze aanpak voor effectmeting in de provincie. Ook nemen we deel in de totstandkoming van een landelijke bijeenkomst in het najaar van 2018.