Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Naar de maatschappelijke bibliotheek WegWijzer Werkplaats Warenhuis Voor bibliotheken in transitie

Jaaroverzicht 2017

Jaaroverzicht 2017

Provinciaal transport verder verbeterd

BiSC verzorgt voor 9 regiobibliotheken in de provincie Utrecht het transport van bibliotheekmaterialen. Materialen die men bij een lokale bibliotheek elders in de provincie Utrecht reserveert, worden vervoerd naar de betreffende vestiging. BiSC participeert tevens in het netwerk voor boeken die landelijk worden aangevraagd en via de POI’s worden verspreid. Daarnaast worden nieuwe bibliotheekmaterialen, die door de leverancier (Nederlandse Bibliotheek Dienst NBD) centraal bij BiSC worden afgeleverd, verspreid over de verschillende bibliotheekvestigingen in de provincie.
In 2016 heeft BiSC samen met de bibliotheken een nieuw model uitgewerkt. De wettelijke taak bleef onveranderd gesubsidieerd, maar nieuw is het principe, dat het vervoer binnen de regio’s afgerekend wordt op basis van volume en afstanden. In januari 2017 is onze vervoersdienst gaan rijden volgens het nieuwe model. Een en ander heeft geen gevolgen gehad voor de afgesproken operationele prestatiecriteria. Want die zijn ook in 2017 weer voor bijna 100% gehaald. Dit weerspiegelt zich in een positieve klantwaardering, zoals uit recent onderzoek in 2018 is gebleken. Het aantal transportbewegingen van leenmaterialen bedroeg in de provincie Utrecht in 2017 ruim anderhalf miljoen.